Meteostanice: 8.8ºC
Strava
Školní program
Bakaláři

Distanční výuka

Vážení rodiče, milí studenti,
připravili jsme pro Vás dokument, který reaguje na situaci ve druhém pololetí šk. roku 2019/2020. V té době probíhalo po většinu pololetí vzdělávání na dálku (distanční výuka). V žádném případě nebylo možné vzdělávat žáky v plném souladu se školním vzdělávacím programem, což nebylo ani doporučované MŠMT a ČŠI. Provedli jsme tedy vyhodnocení probrané látky v jednotlivých předmětech a vypracovali jsme dokument, který hodnotí zvládnutý obsah učiva ve třech stupních:

  • zelená oblast – probrané učivo v plném rozsahu,
  • oranžová oblast – probrané učivo v redukovaném obsahu,
  • červená oblast – neprobrané učivo s poznámkou, jak se s tímto obsahem naloží

Dokument jako semafor znázorňuje učivo, které by žák měl mít zvládnuté a v jakém rozsahu – tedy zelenou a oranžovou oblast.

Učivo, které je v červené oblasti (neprobrané vůbec) jsme buď přesunuli do tohoto školního roku a podle toho upravili tematické plány na školní rok v jednotlivých předmětech, nebo jsme ho vypustili bez náhrady.

Tento postup doporučila Česká školní inspekce. Naší snahou je samozřejmě se co nejdříve vrátit ke vzdělávání dle platného ŠVP.

Vypracovaný dokument je v Excelu, každá karta je označena názvem třídy (název se vztahuje k letošnímu šk. roku – loňská prima je označena jako 2.A). Na kartě jsou uvedeny jednotlivé předměty s učivem rozděleným do výše zmíněných oblastí.