Meteostanice: 8.8ºC
Strava
Školní program
Bakaláři
parlament_logo

Studentský parlament působí na našem gymnáziu od října 2018. Zabývá se podněty od zástupců, kteří jsou do parlamentu vysíláni ze svých tříd. Oblasti, kterým se parlament věnuje, jsou spjaté se studentským životem na naší škole. Snaží se upozornit na skutečnosti, které studentům vadí, nebo naopak vyzdvihnout to, co se jim líbí. Vše si můžete podrobně přečíst v přijatém Ustanovení níže a v zápisech z jednání.

V současné době je složen z 20 zástupců (jmenný seznam zástupců v dokumentu níže), z toho 1 předseda a 2 místopředsedkyně. Předsednictvo se skládá z: Jana Binky (předseda), Anežky Pěstové (místopředsedkyně) a Alžběty Boškové (místopředsedkyně).

Dne 19. ledna 2021 proběhla volba nového předsedy a místopředsedů studentského parlamentu. Jako předseda byl zvolen Jakub Leszkow (7.A) a novými místopředsedy jsou Kateřina Stašková (3.B) a Matěj Novák (3.B).