Meteostanice: 8.8ºC
Strava
Školní program
Bakaláři

Učební plány

Tabulka školního vzdělávacího programu pro nižší stupeň gymnázia, obor 7941K/81 ve školním roce 2020/2021

Vzdělávací oblast
Vzdělávací oborŠVPPředmětPrimaSekundaTercieKvarta
Jazyk a jazyková komunikaceČeský jazyk a literatura17Český jazyk5444
Cizí jazyk13Cizí jazyk 14333
Cizí jazyk10Cizí jazyk 22323
Matematika a její aplikaceMatematika a její aplikace18Matematika4455
Informační a komunikační technologieInformační a komunikační technologie2Informatika0011
Člověk a společnostDějepis8Dějepis2222
Výchova k občanství4Občanská výchova1111
Člověk a přírodaFyzika7,5Fyzika221,751,75
Chemie5,5Chemie021,751,75
Přírodopis7,5Biologie221,751,75
Člověk a zdravíVýchova ke zdraví1,75Biologie001,750
Zeměpis7,5Zeměpis221,751,75
Umění a kulturaHudební výchova4Hudební výchova1111
Výtvarná výchova6Výtvarná výchova2211
Člověk a zdravíTělesná výchova8Tělesná výchova2222
Člověk a svět práceČlověk a svět práce1Digitální technologie0001
3Laboratorní cvičení0021
Celkem 122 29303132

Tabulka školního vzdělávacího programu pro vyšší stupeň gymnázia, obory 7941K/41 a 7941K/81 ve školním roce 2020/2021.

Vzdělávací oblastVzdělávací oborŠVPPředmětKvintaSextaSeptimaOktáva
Jazyk a jazyková komunikaceČeský jazyk a literatura17Český jazyk4445
Cizí jazyk12Anglický jazyk3333
Cizí jazyk12Cizí jazyk 23333
Matematika a její aplikaceMatematika a její aplikace16Matematika4444
Informační a komunikační technologieInformační a komunikační technologie5Informatika2111
Člověk a společnostDějepis8Dějepis2222
Občanský a společensko-vědní základ8Občanský základ2222
Člověk a přírodaFyzika7,5Fyzika2,52,52,50
Chemie7,5Chemie2,52,52,50
Biologie8,5Biologie2,52,52,51
Geologie0Geologie0000
Geografie6,5Zeměpis222,50
Umění a kulturaHudební obor4 vol.Hudební výchova2200
Výtvarná obor4 vol.Výtvarná výchova2200
Člověk a zdravíTělesná výchova8Tělesná výchova2222
Volitelné vzdělávací aktivityVolitelné předměty12Seminář viz komentář k učebnímu plánu0246
Celkem 132 33,534,53529