Meteostanice: 8.8ºC
Strava
Školní program
Bakaláři

Gympt.Hranice, otevři se!

V rámci projektu Hranice, otevři se! (Grenze, öffne Dich!) se naše třída vydala 9. až 11. května do malého bavorského městečka Waldmünchen ležícího poblíž česko-německých hranic. Zde jsme se setkali s vrstevníky z německého gymnázia v Untergriesbachu, s nimiž jsme celý pobyt absolvovali. Čekal na nás nabitý program, který se týkal převážně železné opony a otevření hranic v letech 1989/1990. Nechyběly teambuildingové aktivity, rozhovory s pamětníky, návštěva místního muzea a hraničního přechodu Lísková ani kreativní činnosti jako například návrh a realizace vlastního památníku. Během celého pobytu jsme pracovali ve smíšených česko-německých skupinách, kde jsme se dorozumívali německy či anglicky. Projekt sklidil u obou zúčastněných stran velký úspěch. Odnesli jsme si z Waldmünchenu mnoho nových znalostí i cenných zkušeností.

Velký dík patří autorům projektu z Universität Passau a Západočeské univerzity v Plzni, kteří celý workshop zorganizovali a erudovaně vedli. Zmíněný workshop je součástí většího edukačního projektu Přepni (se) na historii/Denk.mal digital (https://www.uni-passau.de/denkmaldigital/), který je financovaný z fondů EU a věnuje se výuce moderních regionálních dějin v česko-bavorském pohraničí.

Poslední aktuality