Meteostanice: 8.8ºC
Strava
Školní program
Bakaláři

Kurzy

Objednávku kurzu nebo dotazy zasílejte na vozabalovaj@gympt.cz (kancelář).

Jazykové kurzy
  • Přípravné kurzy ke Cambridgeským zkouškám
  • Jazykové kurzy dle požadavků (anglický, německý, francouzský jazyk)
Cambridgeské zkoušky (Cambridge Exams)

Každým rokem pořádá Gymnázium Prachatice, které je oficiálním partnerem Britské rady (British Council), přípravný kurz na mezinárodně uznávané zkoušky z angličtiny B2 First. Tento certifikát je celoživotně platný a je vhodný při hledání zaměstnání (uznává ho přes 13.000 organizací po celém světě) nebo pro přijímací zkoušky na některé vysoké školy u nás i v zahraničí. Na některých vysokých školách za něj studenti dostanou i kredit. Od školního roku 2015/2016 také nahrazuje profilovou část maturitní zkoušky z angličtiny.

Každý nový kurz začíná vždy od února a pokračuje v následujícím školním roce do konce listopadu v časové dotaci 2 hodiny týdně. Zkoušky se konají na začátku prosince v Britském centru Jihočeské university v Českých Budějovicích. Kurz je určen především pro studenty Gymnázia Prachatice, ale případní zájemci z řad veřejnosti, kteří se chtějí připojit k našim studentům, jsou vítáni. Vstupní znalost angličtiny je na úrovni B2.

Pokud se sejde dostatečný počet zájemců, může být otevřen i přípravný kurz na A2 Key, se vstupní úrovní A2, jehož časový harmonogram je stejný.

Případné dotazy ke zkoušce zasílejte Mgr. Libuši Tesařové (tesaroval@gympt.cz).

Práce s počítačem
  • Zdokonalovací kurz – práce s počítačem
  • Rozšiřující kurz – práce s počítačem
  • Práce s digitální technikou a úprava digitální fotografie
  • Počítačová grafika pro pokročilé
  • Cabri geometrie ve výuce matematiky – úvodní kurz
  • Cabri geometrie ve výuce matematiky – pokračovací kurz
  • Cvičení a seminář z matematiky s využitím počítače

Dále zprostředkujeme počítačové kurzy dle požadavků.