Meteostanice: 8.8ºC
Strava
Školní program
Bakaláři

Školská rada

Členové za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky
  • Mgr. Miroslav Gros
  • Mgr. Martina Sovová (předsedkyně školské rady)
Členové za pedagogické pracovníky školy
  • Mgr. Libuše Tesařová
  • Mgr. Miroslava Telingerová
Členové za zřizovatele – Jihočeský kraj
  • Ing. Jan Bauer
  • Bc. Jaromír Markytán

Zápisy