Meteostanice: 8.8ºC
Strava
Školní program
Bakaláři

Vedení školy

Mgr. Jana Dejmková
ředitelka školy
+420 727 822 612
dejmkovaj@gympt.cz
Mgr. Tomáš Soumar
výchovné poradenství
+420 727 822 614
soumart@gympt.cz
Mgr. Věra Chválová
zástupkyně ředitelky školy
+420 720 590 084
chvalovav@gympt.cz
Jana Vozábalová, Dis.
vedoucí kanceláře a ekonomka školy
+420 603 539 618
vozabalovaj@gympt.cz

Koordinátoři

Mgr. Ivana Lukášková
environmentální výchova
+420 727 822 617
lukaskovai@gympt.cz
Mgr. Lenka Plánková Ernstová
koordinátor Erasmu+
+420 727 822 613 | sborovna
plankovaernstoval@gympt.cz
Mgr. Filip Jelínek
koordinace v oblasti ICT
+420 774 140 881
jelinekf@gympt.cz
Mgr. Miroslava Telingerová
preventista rizikového chování, tvorba a koordinace ŠVP, koordinace v oblasti ICT
+420 603 573 242
telingerovam@gympt.cz