Meteostanice: 8.8ºC
Strava
Školní program
Bakaláři

Učitelský tým

Mgr. Daniel Bečvář
Třídní učitel 4.A
Vyučuje: M, Fy, In
Kabinet: A313
+420 727 822 613 | sborovna
becvard@gympt.cz
Mgr. Jana Dejmková
Ředitelka školy
Vyučuje: Čj, Aj
Kabinet: A206
+420 727 822 612
dejmkovaj@gympt.cz
Mgr. Karel Chán
Třídní učitel 3.A
Vyučuje: Čj, D
Kabinet: C102
+420 732 136 828
chank@gympt.cz
Mgr. Filip Jelínek
Třídní učitel 3.B, koordinátor ICT
Vyučuje: Tv, In
Kabinet: A303
+420 774 140 881
jelinekf@gympt.cz
Mgr. Lucie Kuttenbergová
Vyučuje: Čj, Aj
Kabinet: A208
+420 727 822 613 | sborovna
kuttenbergoval@gympt.cz
Mgr. Magda Ládová
Vyučuje: Čj, Nj
Kabinet: A208
+420 727 822 613 | sborovna
ladovam@gympt.cz
RNDr. Zlata Bošková
Vyučuje: Bi, Ch
Kabinet: A115
+420 727 822 613 | sborovna
limpouchovaz@gympt.cz
Ing. Ladislav Mráz , Ph.D.
Třídní učitel 5.A
Vyučuje: M, Fy, In
Kabinet: A313
+420 728 081 680
mrazl@gympt.cz
Mgr. Lenka Plánková Ernstová
Vyučuje: Nj, Oz
Kabinet: A313
+420 727 822 613 | sborovna
mrazl@gympt.cz
Mgr. Ondřej Rolník
Vyučuje: Aj, D
Kabinet: A117
+420 727 822 613 | sborovna
rolniko@gympt.cz
Mgr. Lea Stará
Vyučuje: Tv
Kabinet: D105
+420 727 822 613 | sborovna
staral@gympt.cz
Mgr. Jana Švecová
Třídní učitelka 6.A
Vyučuje: Čj, Aj, Nj
Kabinet: C307
+420 776 642 163
svecovaj@gympt.cz
Mgr. Libuše Tesařová
Vyučuje: Aj, Fj
Kabinet: A213
+420 727 822 613 | sborovna
tesaroval@gympt.cz
Mgr. David Zenkl
Vyučuje: M, Fy
Kabinet: A312
+420 727 822 613 | sborovna
zenkld@gympt.cz
Mgr. Veronika Binková
Třídní učitelka 2.A
Vyučuje: Čj, Hv
Kabinet: C108
+420 606 457 687
binkovav@gympt.cz
Mgr. Jan Holub
Třídní učitel 1.A
Vyučuje: Tv, Z
Kabinet: C302
+420 723 655 976
holubj@gympt.cz
Mgr. Věra Chválová
Zástupkyně ředitelky
Vyučuje: Čj, Oz
Kabinet: A204
+420 720 590 084
chvalovav@gympt.cz
Mgr. Jana Kučerová
Třídní učitelka 8.A
Vyučuje: Čj, Hv, Vv
Kabinet: C108
+420 727 822 613 | sborovna
kucerovaj@gympt.cz
Mgr. Ladislav Lád
Třídní učitel 4.B
Vyučuje: Tv, M
Kabinet: D105
+420 736 675 706
ladl@gympt.cz
Mgr. Kateřina Lencová
Vyučuje: Čj, D
Kabinet: A108
+420 727 822 615
lencovak@gympt.cz
Mgr. Ivana Lukášková
Třídní učitelka 1.B
Vyučuje: Bi, Ch
Kabinet: A115
+420 727 822 617
lukaskovai@gympt.cz
Mgr. Teresa Obrataňska
Vyučuje: Čj, Oz
Kabinet: A117
+420 727 822 613 | sborovna
obratanskat@gympt.cz
Mgr. Tomáš Rauscher
Vyučuje: Aj, Z
Kabinet: A208
+420 727 822 613 | sborovna
rauschert@gympt.cz
Mgr. Tomáš Soumar
Třídní učitel 7.A, výchovné poradenství
Vyučuje: D, Nj
Kabinet: A207
+420 727 822 614
soumart@gympt.cz
Mgr. Lukáš Šmahel
Vyučuje: Bi, Ch, Fy
Kabinet: 312
+420 727 822 613 | sborovna
smahell@gympt.cz
Mgr. Miroslava Telingerová
Třídní učitelka 2.B, metodik prevence, koordinátor ICT a ŠVP
Vyučuje: M, In
Kabinet: A312
+420 603 573 242
telingerovam@gympt.cz
Petra Veselá, Dr. rer. nat.
Vyučuje: Ze
Kabinet: C302
+420 727 822 613 | sborovna
veselap@gympt.cz
Ing. Blanka Vaněčková
asistent pedagoga
Kabinet: A112
+420 727 822 613 | sborovna
vaneckovab@gympt.cz