Meteostanice: 8.8ºC
Strava
Školní program
Bakaláři

Základní informace

Název: Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137
Sídlo: Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice
Zřizovatel gymnázia: Jihočeský kraj
Zřizovací listina: stáhnout
Právní forma: příspěvková organizace
Druh školy: střední škola
Náplň hlavní činnosti: výchova a vzdělávání mládeže
Bezbariérový přístup: Ano
Předmět doplňkové činnosti: pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

IZO zařízení: 060096136
IZO ředitelství (RED_IZO): 600008649
Bankovní spojení: 416301544/0600
Datová schránka: eyeevxf
IČ: 60096136 DIČ: CZ60096136

Vedení školy
  • ředitelka školy: Mgr. Jana Dejmková
  • zástupkyně ředitelky: Mgr. Věra Chválová
  • vedoucí kanceláře: Jana Vozábalová DiS.
  • Kontakty na další vyučující
Školská rada

Mgr. Miroslav Gros, Mgr. Martina Sovová, Mgr. Libuše Tesařová, Mgr. Miroslava Telingerová, Ing. Jan Bauer, Bc. Jaromír Markytán

Právní rámec

Dnem 1. 7. 2001 došlo v souvislosti s reformou státní správy v působnosti zákonů 132/2000 Sb. a 157/2000 Sb. ke změně zřizovatele. Novým zřizovatelem je Jihočeský kraj.
Zákon č. 250/2000 Sb. (o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).
Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon).