Meteostanice: 8.8ºC
Strava
Školní program
Bakaláři

Katalogy požadavků k didaktickým testům

Všechny níže uvedené katalogy jsou platné pro zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu ve školním roce 2020/2021. Části katalogů, které jsou věnovány ústním zkouškám a písemným pracím z českého jazyka a literatury a cizích jazyků, pozbývají od školního roku 2020/2021 platnosti.

Obsah zkoušek z českého jazyka a literatury a cizího jazyka konaných formou písemné práce a formou ústní zkoušky, které jsou od školního roku 2020/2021 součástí profilové části maturitní zkoušky, stanovuje ředitel školy bez návaznosti na uvedené katalogy.