Meteostanice: 8.8ºC
Strava
Školní program
Bakaláři

Provozní informace po ukončení studia

  • Klíče od skříněk a čipy pro vstup do školy je možné odevzdávat v kanceláři školy průběžně.
  • Je nutné vrátit zapůjčené knihy do školní knihovny.
  • Čip z jídelny vracejte přímo do jídelny paní Kubičkové.
  • Peníze z osobního účtu budou vráceny po odevzdání všech předchozích náležitostí.
  • Předání maturitního vysvědčení bude možné nejdříve třetí den po ukončení všech zkoušek dané třídy. Před předáním vysvědčení kontaktujte kancelář školy a domluvte si termín.

Burza učebnic

Nabízíme možnost prodeje vašich učebnic. Pokud máte zájem prodat své učebnice, napište na předsádku učebnice své jméno a požadovanou cenu a zaneste učebnice panu knihovníkovi. Knihy se budou nabízet v průběhu září. V říjnu potom budou připraveny k vyzvednutí neprodané učebnice a peníze za prodané učebnice.

Europass

Europass – dodatek k osvědčení je dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády.