Meteostanice: 8.8ºC
Strava
Školní program
Bakaláři

Kritéria pro výběr literárních děl k ústní části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury

Ředitel/ka školy stanoví nejpozději do 30. září školního roku, v němž se maturitní zkouška koná, školní seznam literárních děl a zpřístupní ho žákům. Minimální počet nabízených literárních děl je 60.

Školní seznam literárních děl je platný pro jarní a podzimní zkušební období následující po zveřejnění seznamu. Školní seznam je pouze jeden dokument společný pro celou školu. Ze školního seznamu si žák vybírá 20 literárních děl, která se stanou seznamem jeho maturitních zadání.

Žák odevzdává řediteli/ce školy vlastní seznam literárních děl sestavený na základě těchto kritérií:

Žák vybírá 20 literárních děl Světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární díla
Světová a česká literatura 19. století min. 3 literární díla
Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla
Česká literatura 20. a 21. století min. 5 literárních díl

Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.

Žák odevzdává řediteli/ce školy vlastní seznam literárních děl do 31. března pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl.