Meteostanice: 8.8ºC
Strava
Školní program
Bakaláři

Žádost o nahrazení maturitní zkoušky z cizího jazyka

Ve smyslu maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb. § 19 a v souladu s úpravou školského zákona č.561/2004 Sb. ve smyslu pozdějších úprav lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

Seznam uznávaných zkoušek (do formuláře opište přesný název zkoušky) a je také zveřejněn na http://www.novamaturita.cz.