Meteostanice: 8.8ºC
Strava
Školní program
Bakaláři

Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2012 – Excelence středních škol 2012 ze dne 29. 6. 2012. č. j. MŠMT – 9 629/2012-51

Termín Text
Srpen 2013 Čerpání dotace rozvojového programu
4. dubna 2013 Rozhodnutí o přidělení dotace
10. října 2012 Podaná žádost o dotaci