Meteostanice: 8.8ºC
Strava
Školní program
Bakaláři
irop

Základní informace o projektu

Digitální jazykové učebny a modernizace školní počítačové sítě

Projekt „Digitální jazykové učebny a modernizace školní počítačové sítě“ byl předložen v rámci 33. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu „Infrastruktura středních a vyšších odborných škol“ v prioritní ose 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.

Projektu, jehož celkové náklady činí 8 137 396,35 Kč, z toho způsobilé náklady 7 408 976,35 Kč, byla přiznána dotace ve výši 85 % způsobilých výdajů, tj. 6 297 629,89.

Fyzická realizace projektu byla ze strany Gymnázia, Prachatice, Zlatá stezka 137 zahájena dne 24. 6. 2016, s cílem dokončit projekt nejpozději do 21. 12. 2018.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky cizích jazyků a informatiky na Gymnáziu Prachatice. To bude zajištěno skrze pořízení nového vybavení do dvou jazykových učeben a dvou počítačových učeben. Vybavení pořizované v rámci projektu výuku zkvalitní a významně pozvedne motivaci studentů ke studiu klíčových kompetencí, které jsou reálně uplatnitelné v jejich budoucím profesním životě.

Specifickými cíli projektu jsou:

  • modernizace a digitalizace výuky cizích jazyků a informatiky vč. zapojení nových výukových metod
  • zvýšení využívání moderních informačních technologií při výuce,
  • zvýšení zájmu o studium cizích jazyků, informatiky a příbuzných oborů na Gymnáziu Prachatice,
  • zkvalitnění přípravy studentů v oblasti cizích jazyků a informatiky pro případné další studium na vyšší odborné či vysoké škole,
  • zlepšení uplatnitelnosti studentů na trhu práce,
  • přiblížení výuky požadavkům vysokoškolských institucí prostřednictvím spolupráce s akademickým pracovištěm,
  • motivace žáků partnerských ZŠ k rozvoji klíčových kompetencí v oblasti cizích jazyků, přírodních věd a práce s digitálními technologiemi, a to prostřednictvím dlouhodobé spolupráce,
  • zajištění vnitřní konektivity školy,
  • zkvalitnění venkovního prostranství úpravou zeleně ve vstupní části areálu gymnázia a v prostoru u vstupu do šaten.

Projekt „Digitální jazykové učebny a modernizace školní počítačové sítě“
je spolufinancován Evropskou unií.