Meteostanice: 8.8ºC
Strava
Školní program
Bakaláři
opzp_logo_eu

OSAZENÍ VZDUCHOTECHNICKÝCH JEDNOTEK S REKUPERACÍ VE 4 UČEBNÁCH V OBJEKTU PARC. Č. 1761, K. Ú. PRACHATICE

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Projekt řeší instalaci nuceného větrání s rekuperací tepla ve 4 učebnách umístěné v 1. NP a 2. NP budovy přístavby Učebnového pavilonu. Pro větrání prostor je vždy samostatně pro každou třídu použita kompaktní přívodní a odvodní VZT jednotka s deskovým protiproudým rekuperátorem určená pro instalaci do pobytových prostor. Realizaci projektu dojde ke snížení energetické náročnosti veřejné budovy.

Celkové způsobilé výdaje: 1 498 036 Kč
Dotace EU: 1 048 625 Kč (70 %)
Příspěvek příjemce podpory: 449 411 Kč (30 %)

Datum zahájení realizace projektu: 23. 3. 2020
Datum plánovaného ukončení projektu: 31. 3. 2021

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137