Meteostanice: 8.8ºC
Strava
Školní program
Bakaláři
logo_rop

Modernizace výuky přírodních věd na Gymnáziu v Prachaticích 2014 CZ.1.14/2.4.00/27.02884

Předmětem tohoto projektu je poskytnutí finanční podpory ve formě účelové dotace (dále jen „dotace“) v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále též „ROP NUTS II Jihozápad“) z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen „Regionální rada“).

Obsah projektu – nákup učebních pomůcek pro výuku přírodovědných předmětů, vybavení odborných učeben a laboratoří přírodovědných předmětů.

Zahájení projektu: 26. 5. 2014
Předpokládané ukončení: 31. 3. 2015
Předpokládané celkové výdaje projektu: 3 995 683 Kč

Partneři projektu

  • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta
  • Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí
Průběh realizace projektu
31. března 2015 Ukončení fyzické realizace projektu
30. března 2015 Dodávka vybavení učeben dle kupní smlouvy – podpis předávacího protokolu
– Moderní škola s. r. o.
25. března 2015 Dodávka vybavení učeben dle kupní smlouvy – podpis předávacího protokolu
– Meteoservis v. o. s.
27. února 2015 Dodávka vybavení učeben dle kupní smlouvy – podpis předávacího protokolu
– AV Media, a. s.
23. února 2015 Podpis kupní smlouvy firmou Moderní škola s. r. o.
23. února 2015 Podpis dodatku č. 1 ke Smlouvě o podmínkám poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad
19. února 2015 Podpis kupní smlouvy s firmou Meteoservis v. o. s.
12. ledna 2015 Podpis kupní smlouvy s firmou AV Media, a.s.
12. prosince 2014 Podpis smlouvy s Jihočeským krajem o poskytnutí příspěvku
03. července 2014 Podpis smlouvy z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad