Meteostanice: 8.8ºC
Strava
Školní program
Bakaláři

Pohár rozhlasu

Po dvouleté přestávce způsobené pandemií se opět naplno rozběhly školní soutěže, mezi nimi i „královská disciplína“ – Pohár rozhlasu v atletice.
Naši školu výborně reprezentovala družstva mladších i starších žáků a žákyň. Nejlepšího umístění dosáhlo družstvo starších žákyň. Děvčata skončila na výborném 2. místě. Neztratily se ani mladší žákyně, které obsadily 3. místo. Družstvo starších žáků si odnášelo „bramborovou medaili“ a mladší žáci si vybojovali 5. místo.
Všem sportovcům bych chtěl poděkovat za předvedené výkony a reprezentaci školy.

Poslední aktuality