Meteostanice: 8.8ºC
Strava
Školní program
Bakaláři

Den otevřených dveří

Zájemci měli možnost se ve čtvrtek 20. ledna 2022 seznámit s možnostmi studia na naší škole (o studijních oborech, učebních plánech, volitelných a nepovinných předmětech, přípravných kurzech pro uchazeče, aktivitách a výsledcích žáků atd.) a s kritérii pro přijímací řízení, získali informace o kurzech a exkurzích. Vyučující i studenti pro uchazeče připravili ukázky online výuky předmětů a odpovídali na dotazy.

Pokud jste se s námi nemohli v tento den spojit a máte zájem o studium na naší škole ve školním roce 2022/2023, můžete si e-mailem či telefonicky domluvit individuální schůzku u ředitelky školy Mgr. Jany Dejmkové (dejmkovaj@gympt.cz; +420 727 822 612) nebo u zástupkyně ředitelky Mgr. Věry Chválové (chvalovav@gympt.cz; +420 720 590 084).