Meteostanice: 8.8ºC
Strava
Školní program
Bakaláři

Přípravné kurzy na přijímací zkoušky

Přípravné kurzy jsou určeny žákům 5. a 9. tříd ZŠ, kteří budou skládat přijímací zkoušky na gymnázium. Kurzy budou zaměřeny na procvičení znalostí z matematiky nebo českého jazyka, dále na seznámení s typologií úloh v přijímacích testech a na postupy správného řešení těchto úloh. Kurzy se konají v budově gymnázia, uchazeči tak budou mít také možnost seznámit se s prostředím, v němž se budou zkoušky konat.

Absolvování přípravného kurzu není zárukou ani podmínkou přijetí žáka ke studiu, ale může výrazně napomoci vyšší úspěšnosti v jednotlivých testech.

V případě nepříznivé epidemiologické situace a s ní souvisejících mimořádných opatření vlády mohou kurzy probíhat také distančně.

Každý kurz bude probíhat jedenkrát týdně (45 minut) v období leden – březen 2022 (kromě jarních prázdnin: 21. února – 27. února 2022).

Administrativní záležitosti

Jana Vozábalová, DiS. (tel.: +420 603 539 618; vozabalovaj@gympt.cz)

Harmonogram kurzů

Osmileté gymnázium
 1. 10. 1. 2022 od 16:00 hod. Matematika | Mgr. David Zenkl (zenkld@gympt.cz)
  10. 1. 2022 od 17:00 hod. Český jazyk | Mgr. Veronika Binková (binkovav@gympt.cz)
 2. 17. 1. 2022 od 16:00 hod. Matematika | Mgr. David Zenkl (zenkld@gympt.cz)
  17. 1. 2022 od 17:00 hod. Český jazyk | Mgr. Veronika Binková (binkovav@gympt.cz)
 3. 24. 1. 2022 od 16:00 hod. Matematika | Mgr. David Zenkl (zenkld@gympt.cz)
  24. 1. 2022 od 17:00 hod. Český jazyk | Mgr. Jana Kučerová (kucerovaj@gympt.cz)
 4. 31. 1. 2022 od 16:00 hod. Matematika | Mgr. David Zenkl (zenkld@gympt.cz)
  31. 2. 2022 od 17:00 hod. Český jazyk | Mgr. Jana Kučerová (kucerovaj@gympt.cz)
 5. 07. 2. 2022 od 16:00 hod. Matematika | Mgr. David Zenkl (zenkld@gympt.cz)
  07. 2. 2022 od 17:00 hod. Český jazyk | Mgr. Jana Švecová (svecovaj@gympt.cz)
 6. 14. 2. 2022 od 16:00 hod. Matematika | Mgr. Miroslava Telingerová (telingerovam@gympt.cz)
  14. 2. 2022 od 17:00 hod. Český jazyk | Mgr. Jana Švecová (svecovaj@gympt.cz)
 7. 28. 2. 2022 od 16:00 hod. Matematika | Mgr. Ladislav Lád (ladl@gympt.cz)
  28. 2. 2022 od 17:00 hod. Český jazyk | Mgr. Magda Ládová (ladovam@gympt.cz)
 8. 07. 3. 2022 od 16:00 hod. Matematika | Ing. Mráz Ladislav, Ph.D. (mrazl@gympt.cz)
  07. 3. 2022 od 17:00 hod. Český jazyk | Mgr. Magda Ládová (ladovam@gympt.cz)
 9. 14. 3. 2022 od 16:00 hod. Matematika | Ing. Bečvář Daniel (becvard@gympt.cz)
  14. 3. 2022 od 17:00 hod. Český jazyk | Mgr. Lucie Kuttenbergová (kuttenbergoval@gympt.cz)
 10. 21. 3. 2022 od 16:00 hod. Matematika | Mgr. David Zenkl (zenkld@gympt.cz)
  21. 3. 2022 od 17:00 hod. Český jazyk | Mgr. Lucie Kuttenbergová (kuttenbergoval@gympt.cz)
Čtyřleté gymnázium
 1. 10. 1. 2022 od 16:00 hod. Matematika | Mgr. Ladislav Lád (ladl@gympt.cz)
  10. 1. 2022 od 17:00 hod. Český jazyk | Mgr. Věra Chválová (chvalovav@gympt.cz)
 2. 17. 1. 2022 od 16:00 hod. Matematika | Mgr. Miroslava Telingerová (telingerovam@gympt.cz)
  17. 1. 2022 od 17:00 hod. Český jazyk | Mgr. Věra Chválová (chvalovav@gympt.cz)
 3. 24. 1. 2022 od 16:00 hod. Matematika | Ing. Ladislav Mráz, Ph.D. (mrazl@gympt.cz)
  24. 1. 2022 od 17:00 hod. Český jazyk | Mgr. Věra Chválová (chvalovav@gympt.cz)
 4. 31. 1. 2022 od 16:00 hod. Matematika | Mgr. Ladislav Lád (ladl@gympt.cz)
  31. 1. 2022 od 17:00 hod. Český jazyk | Mgr. Věra Chválová (chvalovav@gympt.cz)
 5. 07. 2. 2022 od 16:00 hod. Matematika | Ing. Ladislav Mráz, Ph.D. (mrazl@gympt.cz)
  07. 2. 2022 od 17:00 hod. Český jazyk | Mgr. Teresa Obrataňská (obratanskat@gympt.cz)
 6. 14. 2. 2022 od 16:00 hod. Matematika | Ing. Bečvář Daniel (becvard@gympt.cz)
  14. 2. 2022 od 17:00 hod. Český jazyk | Mgr. Teresa Obrataňská (obratanskat@gympt.cz)
 7. 28. 3. 2022 od 16:00 hod. Matematika | Ing. Bečvář Daniel (becvard@gympt.cz)
  28. 3. 2022 od 17:00 hod. Český jazyk | Mgr. Teresa Obrataňská (obratanskat@gympt.cz)
 8. 07. 3. 2022 od 16:00 hod. Matematika | Mgr. Ladislav Lád (ladl@gympt.cz)
  07. 3. 2022 od 17:00 hod. Český jazyk | Mgr. Karel Chán (chank@gympt.cz)
 9. 14. 3. 2022 od 16:00 hod. Matematika | Mgr. Ladislav Lád (ladl@gympt.cz)
  14. 3. 2022 od 17:00 hod. Český jazyk | Mgr. Karel Chán (chank@gympt.cz)
 10. 21. 3. 2022 od 16:00 hod. Matematika | Mgr. Miroslava Telingerová (telingerovam@gympt.cz)
  21. 3. 2022 od 17:00 hod. Český jazyk | Mgr. Karel Chán (chank@gympt.cz)