Meteostanice: 8.8ºC
Strava
Školní program
Bakaláři

Projekt K. J. Erben: Kytice

Třída tercie se v měsíci dubnu pustila do dokončení projektu K. J. Erben: Kytice. Na výtvarné části studenti pracovali již v primě. Pod dojmy zhlédnutého filmu F. A. Brabce a četby Erbenových balad ztvárnili každý jednu báseň technikou papírořezu. Vlivem pandemie se však odkládala literární část, a to dramatizace příběhů. Pracovalo se ve skupinách, každý si vyzkoušel roli herce či vypravěče a na výsledné podobě scének se podíleli vždy všichni členové týmu. Na závěr pak proběhla v aule naší školy před zraky spolužáků jednotlivá představení . Přinášíme ukázky některých z nich.

Předchozí

Další

Poslední aktuality