Meteostanice: 8.8ºC
Strava
Školní program
Bakaláři

ZU

Tato část přípravy většinou spadá do období přípravného týdne, kdy má začínající učitel možnost prvního seznámení se s chodem školy a s novými kolegy. V prvním týdnu je také nezbytně nutné nového učitele seznámit s jeho povinnostmi, s potřebnými dokumenty a organizací chodu školy. V tomto období je vhodné hned po nástupu do školy uspořádat schůzku mezi uvádějícím a začínajícím učitelem
a rovněž je třeba seznámit začínajícího učitele s požadavky na jeho přítomnost ve škole v přípravném týdnu a činnostmi, které by měl v tomto týdnu dělat.

Poslední aktuality